Buitenwerk voor particulieren
Visie

Alles wat leeft verdient ruimte. Buitenwerk creëert samen met u als opdrachtgever een plek rondom het huis waarin je dit idee terug ziet. Het groen, de dieren, de materialen en de mensen, ieder heeft zijn plek. Ook in de aanloop naar de eigenlijke tuinaanleg zie je die aandacht voor natuur en mens. Wat wil de opdrachtgever en hoe kan Buitenwerk dit realiseren. Door goed op elkaar af te stemmen ontstaat er in het ontwerpproces ruimte voor verbluffende resultaten. Het plezier wat hierdoor in de opdracht verweven zit zie je in de tuin terug. Zo brengt Buitenwerk naar buiten wat er in de opdrachtgever aan wensen leeft.
In zo een tuin is het goed toeven.

Blauwe regen Werkwijze

U hebt een tuin en wilt die ingericht hebben. In een kennismakingsgesprek inventariseren we wensen en behoeften. Vervolgens besluiten we of we met elkaar in zee gaan. Afspraken worden gemaakt, handtekeningen gezet. Dan breekt de fase van schetsen en ontwerpen aan. Wij vertalen uw wensen in een verrassend en levendig tuinontwerp. We kiezen gezamenlijk voor een milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde werkwijze en materiaalgebruik. We kijken hierbij wat we kunnen behouden of hergebruiken. En dan is daar het plan. Een visualisatie van wat straks werkelijkheid wordt. Onderdeel van het plan zijn een duidelijke werkomschrijving en een heldere begroting. De uitvoering kan beginnen. Buitenwerk betrekt u als opdrachtgever zoveel mogelijk bij de totstandkoming van de tuin. Uitleg, tussentijdse afstemming en ook nu al genieten wat van wat er zichtbaar wordt. En dan na alle gedane arbeid is er de feestelijke oplevering. Voor mensen, planten en dieren begint dan de tuin te leven.
Uw tuinbeleving kan beginnen.

Wat maakt Buitenwerk uniek

∞  Ruimte voor al wat leeft
∞  Duurzame tuinen, daarom geen milieubelastende materialen
∞  Betrokkenheid van de opdrachtgever bij tuinplanontwikkeling
∞  Vertalen van wensen naar zichtbare tevredenheid
∞  Hergebruik van aanwezige materialen en planten
∞  Welkom voor de dierenwereld
∞  Doordacht omgaan met te verwijderen materiaal en planten
∞  Vooral voor de stadstuin
∞  Onderhoudscontract op maat


naar boven

  • Buitenwerk voor bedrijven

  • Buitenwerk, de mens
  • Buitenwerk   Geerle Wijma   Haren   tel. 06 - 10882349